Тракийски език

Тракийският език е бил индоевропейски език, говорен от древните траки. Вероятно е принадлежал към източния индоевропейски дял, т.нар. сатем езици.

Класификация

Тъй като е мъртъв език и не е оставил никаква литература, тракийският език е непроучен и сравнително непознат на науката. При все това множество думи могат да бъдат открити в открити надписи по украшения, сгради или монети. Други думи биват възстановени по топоними.

Различна принадлежност е била приписвана на тракийския език. Счита се, че е бил близък с дакийския, който често е определян като северен тракийски диалект. Също се предполага близост с фригийския език, който според някои учени е езикът на тракийски племена, които са мигрирали в Анатолия. Подобни взаимовръзки са много трудни за доказване, тъй като всички споменати езици са мъртви и малък брой думи от тях са оцелели до днес.

Предполага се, че тракийският е свързан с арменския език и с албанския език, който по-често е квалифициран като наследник на древния илирийски език, съседен на тракийския. Но и арменски, и албански значително са се развивали през вековете и днес всяка прилика с тракийския би била трудно откриваема.

Географско разпространение

Тракийският език е бил говорен на територията на съвременните държави България, Румъния, Република Македония, Северна Гърция и Северозападна Турция.