Тракийска крепост (село Иванци)

Тракийската крепост се намира на 2 км югоизточно от село Иванци и на по-малко от 6 км североизточно от град Кърджали. Високият скалист връх, на който е построена през VII - I век пр.н.е., се нарича „Исаков връх“. За него има предание, че е свещено място, че е имало църква и гроб на знатен свещеник. При разкопките през 1977 година е разчистена стената в продължение на 25 м., тя има полукръгла форма, издадена в средата към запад. Зидана от необработени камъни, споени с калов разтвор, дебелината и е около 2 метра. Както при разкопките, така и по непроучения терен са събрани много фрагменти от глинени съдове, но не са открити подови замазки. В останките на тракийската крепост е намерена и мраморна плоча с изображение на Зевс.

На няколко пъти при изкопни работи, стената и помещенията са разрушавани, а водата от поройните дъждове е срутила също част от крепостта. Върхът е достъпен от запад и север, а от южната страна има отвесна скала, от него се открива великолепна гледка.