Тракийски имена

Тракийските имена, запазени от Античността до наши дни, са над 700 /според Иванова, Недялка и Пенка Радева, От “А” до “Я” – Имената на българите, Народна младеж, 1985, София/. За съжаление, значението на почти всички е неизвестно. Съвременните българи не използват тракийската антропонимична система, въпреки че съществува предположение, че някои имена са проникнали сред славяните и са били пригодени към старобългарския език /например Бизо – от Бизис, Доле – от Долес, Мендо – от Мендас, Раско – от Раскос/. По-долу започваме опит да съберем на едно място всички достигнали до нас имена на траки.


А

 • Амадок - известно е, че това име е носено от някои царе /виж Амадок/


Б

 • Бендидора /женско/
 • Береника /женско/
 • Берисад - име на цар /виж Берисад/
 • Бизос


Д

 • Диегилис
 • Долес


Е

 • Еагър - баща на Орфей и бог на речните води.
 • Ебризелм
 • Ептапер
 • Етбеос


З

 • Зилес
 • Залмоксис - име на митичен цар и бог /виж Залмоксис/


К

 • Катос
 • Котис - име на цар


М

 • Медок
 • Мендас


O

 • Орфей - най-известният поет и музикант на древността /виж Орфей/


П

 • Пирусала /женско/
 • Питадора /женско/


Р

 • Раскос
 • Ребулас
 • Резос /или Рез/ - име на цар /виж Рез/
 • Реметалк - има на цар


С

 • Садалас
 • Садок
 • Севт - име на цар
 • Ситалк - име на цар
 • Скайденте /женско/
 • Скаркайдзес /женско/
 • Скедеса /женско/
 • Спарадок
 • Спартак - име на водача на най-голямото робско въстание в Римската империя


Т

 • Терес - име на одриски цар