Траки

Траките са етно-културна общност от индоевропейски племена, населявали в периода от средата на II хил. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. областта от североегейско крайбрежие (вкл. островите Тасос, Самотраки, Лемнос и Имброс) до Карпатите, от Черноморското крайбрежие до р. Морава, и земите в северозападна Мала Азия (съвременните територии на България, Румъния, Молдавия, североизточна Гърция, северозападна Турция, Източна Сърбия и част от Македония).

Една от хипотезите за произхода на траките предполага, че са дошли от североизток около 1500 г. пр.н.е. смесвайки се със завареното предтракийско население, и по-късно са се обособили в отделни групи. (предполага се от част от българските археолози, че траките са дошли от североизток в около 3500 г. пр.н.е.- т.е. в края на каменно-медната епоха). Според друга хипотеза, оформянето на тракийската етно-културна общност не е процес, повлиян основно от външни миграции, а е резултат от вътрешни миграции и консолидиране на местно население, т.е. защитава идеята че траките са автохтонно население.

Траките живеят на отделни племена, всяко от които се стреми да запази своята самостоятелност и да образува отделна държава.

Първото голямо тракийско държавно обединение е Одриското царство, създадено в началото на 5 век пр.н.е. от Терес I. През 188 г. пр.н.е. край Кипсела траките разбиват войската на консул Манлий Волсо, които се връщали от Галатия. Тракийските воини наброявали около 10 000 души, а римляните се връщали от битката при Магнезия (190 пр.н.е.), като за тази битка те тръгнали с 30 000 войници. По-късно траките взели участие във войните на Римската империя, като са описвани като войнствено племе.

След като римляните завладяват траките в средата на 40-те години на 1 век, през 45 г. е създадена римската провинция Тракия, която граничила на запад с провинция Македония, на север с Дунав, на юг с Бяло море, Дарданелите, Мраморно море и на югоизток с Витиния. Отначало представата за провинция Тракия била много смътна. Дори македоните били определяни като тракийско племе. Провинция Тракия е анексирана към римската империя през 46 г.

Многократните нашествия на хуни, готи, келти и сармати и славяни в периода IV-VI в., съпровождани и с процеси на елинизация и славянизация, довеждат до отмирането на езика на траките и намаляването числения им състав и вследствие на това - и на културното им влияние. След заселването на прабългарите на Балканския полуостров и създаването на Българската държава, траките в нейните земи, заедно със славяните, стават част от българския етнос.